icon arrow up
Boek voorvertoning

Labrador fokken

Bij het fokken van honden komt veel meer kijken dan je misschien in eerste instantie zou denken. Een vaak gehoord argument om honden te gaan fokken is dat men graag een nestje pups van de eigen teef wil hebben. Soms denkt men ook dat er geld mee te verdienen valt. Een pup van de labrador brengt tenslotte al gauw ongeveer 750 euro op. Toch is een waarschuwing hier op zijn plaats. Als je echt labradors wilt gaan fokken, zul je je van te voren heel goed moeten verdiepen in alles wat er bij komt kijken en alle voors en tegens zorgvuldig tegen elkaar moeten afwegen. Een leerzame ervaring zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat je eerst een keer de geboorte van pups bij een andere fokker meemaakt, zodat je de kunst kunt afkijken.

Als je niet weet waar je aan begint, bestaat de mogelijkheid dat het fokken op een financieel debacle uitloopt. Want wist je bijvoorbeeld dat je als fokker volgens de Nederlandse wet aansprakelijk bent voor het “product” dat je aflevert? Wanneer de door jou gefokte pup een (erfelijk) gebrek blijkt te hebben, heeft de koper het recht de hond terug te brengen en zijn geld terug te eisen. Wanneer je er de Nederlandse jurisprudentie op naleest, zul je vinden dat ook de aanvullende kosten voor de dierenarts, crematie, et cetera, voor vergoeding door de fokker in aanmerking komen, als de fokker een “gerechtvaardigd verwijt” kan worden gemaakt. Er is sprake van een “gerechtvaardig verwijt”, indien de fokker wist of in redelijkheid had moeten weten dat een erfelijke afwijking in een of beide bloedlijnen aanwezig was.

De mogelijkheid bestaat ook, dat de bevalling van je teef niet vlekkeloos verloopt. Als er een dierenarts aan te pas moet komen en er bijvoorbeeld een keizersnede moet plaatsvinden, kunnen de kosten hoog oplopen. Soms komt het voor dat een teef sterft tijdens de bevalling en dat is iets waar je niet aan moet denken als je veel om haar geeft.

Waar je eveneens rekening mee moet houden is dat het grootbrengen van een nestje pups, tot het moment dat ze naar hun nieuwe eigenaar gaan, ontzettend veel tijd kost. Denk alleen al aan al het schoonmaakwerk dat je moet verrichten, omdat de pups natuurlijk nog niet zindelijk zijn. En als pups met de fles moeten worden bijgevoed, zul je ook ’s nachts je bed uit moeten. Werken je partner en jij allebei buitenshuis? Begin dan niet aan het fokken van honden. Het is niet iets waar je even een paar weken vakantie voor opneemt.

Vergeet niet dat je de ruimte moet hebben voor een nest pups. Een klein flatje is absoluut ongeschikt. Niet alleen voor wat betreft de ruimte, maar ook vanwege mogelijke geluidsoverlast is een vrijstaand huis met een tuin ideaal. Pups kunnen zich met zijn allen nogal eens laten horen en daar zullen je buren wellicht niet zo blij mee zijn.

Heeft het bovenstaande je niet afgeschrikt? Heb je je goed georiënteerd en alle voors en tegens tegen elkaar afgewogen? Wanneer je serieus van plan bent met je teef een nestje te fokken, dan kun je voor informatie terecht bij de Algemene Begeleidingscommissie (ABC) van de Nederlandse Labradorvereniging (www.nlv.nu) . Zij proberen de vragen die je hebt voor zover mogelijk te beantwoorden of je door te verwijzen naar andere instanties.

Als je van plan bent voor de pups te zijner tijd een stamboom aan te vragen, word je geadviseerd het Basis Reglement Stambomen (BRS) door te nemen (zie hiervoor de website van de NLV). Hierin worden ondere andere de eisen beschreven waaraan de teef voor het fokken moet voldoen en vind je de regels voor inteeltbeperking.

Om de zwangerschap bij de teef tot stand te brengen is een geschikte reu nodig. Als je niet zelf over een reu beschikt, vind je op de website van de NLV een dekreuenlijst met veel informatie over geschikte kandidaten en hun eigenaren. Deze kandidaten zijn uiteraard allemaal in het bezit van een stamboom. Als je een reu op het oog hebt, kun je de Algemene Begeleidingscommissie eventueel om aanvullende informatie vragen over de gezondheid van een reu, zijn voorouders en zijn broers en zussen.

Met de eigenaar van de reu dien je zelf contact op te nemen en afspraken te maken. Het is vrij gebruikelijk om een vast bedrag af te spreken voor de “dienstverlening” van de reu. Hierbij bepaalt de prijs van een pup de richting. Sommige dekreu-eigenaren worden liever betaald in natura en willen een keus hebben uit het nest. Tussen de eigenaren van teven en dekreuen kunnen allerlei problemen ontstaan als er geen goede afspraken worden gemaakt. Wat bijvoorbeeld te doen als blijkt dat de teef niet zwanger is geworden of wanneer het gewoon niet klikt tussen de reu en de teef? In het artikel Afspraken tussen fokker en dekreu-eigenaar, te vinden op de website van de NLV, kun je lezen waaraan je moet denken bij het maken van goede afspraken met de eigenaar van de dekreu, zodat de kans op een eventueel conflict zo klein mogelijk wordt.

De meeste teven worden twee maal per jaar loops als ze volwassen zijn. De eerste loopsheid vindt meestal plaats als de teef tussen de acht en twaalf maanden oud is. Ze is dan geslachtsrijp. De loopsheid, waarbij de teef druppeltjes bloed verliest, duurt ongeveer drie weken. De teef is echter pas vruchtbaar in de tweede helft van de loopsheid, tussen de negende en de dertiende dag. Dit is de beste periode om een teef te laten dekken, want dan heeft ze haar eisprong. Als je plannen hebt voor een nestje pups, let er dan op dat volgens de regels van het Basis Reglement Stambomen (BRS), die opgesteld zijn door de Raad van Beheer op Kynologisch gebied in Nederland, een teef die gedekt wordt niet jonger mag zijn dan zestien maanden. De teef moet namelijk eerst geestelijk en lichamelijk volgroeid zijn. Laat de teef vóór de dekking door de dierenarts onderzoeken. Het is belangrijk dat ze gezond is en vrij van erfelijke ziekten.

Hebben de teef en de reu een stamboom en wil je dat de pups die geboren worden ook een stamboom meekrijgen naar hun nieuwe baas? Vergeet dan niet alle formulieren voor de aanvraag ervan op tijd in te sturen. Allereerst moet je het dekkingsformulier binnen drie weken na de dekking opsturen naar de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland. Binnen tien dagen na de geboorte van de pups moet ook het geboorteformulier bij de Raad ontvangen zijn. De formulieren voor de aanvraag van stambomen zijn te downloaden van de website van de Raad (www.raadvanbeheer.nl). Op deze website vind je alle informatie over de aanvraag van stambomen.

Drie à vier weken na de dekking kan de dierenarts bepalen of de teef zwanger is. Als blijkt dat de dekking is mislukt, ligt dat zeer waarschijnlijk aan een foutieve berekening van de eisprong en zal ze opnieuw gedekt moeten worden. Vanaf het moment dat de pups in haar buik te voelen zijn, zal de teef dikker worden en zal haar gedrag veranderen. De gemiddelde dracht van een hond duurt 63 dagen.

Het komt vaak voor dat een teef schijnzwanger is. Haar hormonale systeem gaat er namelijk vanuit dat ze bij iedere loopsheid wordt bevrucht. De schijnzwangerschap kan enkele weken duren en begint ongeveer twee maanden na het begin van de loopsheid. De teef sleept allerlei spullen naar haar mand en doet alsof ze een nestje heeft. Ze kan haar gebruikelijke voer weigeren en haar gedrag kan tegenover mensen en andere dieren een beetje agressief worden. Ook zwellen haar melkklieren op en produceert ze melk.

Als de teef werkelijk zwanger is, zal haar gedrag na ongeveer vijf weken eveneens veranderen. Sommige teven hebben in het begin van hun zwangerschap zelfs last van ochtendmisselijkheid en door de hormonale veranderingen kan het zelfs voorkomen dat ze een aversie krijgen tegen bepaald voedsel. Toch zal haar eetlust geleidelijk groter worden. Tijdens de eerste vijf weken van de zwangerschap heeft de teef genoeg aan haar normale dagelijkse portie voer. Daarna zul je de energiewaarde van het

Blog

Recente artikelen