icon arrow up
Boek voorvertoning

Herplaatsing labrador

Soms komt er een moment dat er een nieuwe eigenaar voor een hond moet worden gezocht, omdat zijn baas niet meer voor hem kan of wil zorgen. In slechts een klein deel van de gevallen ligt dat aan de hond, bijvoorbeeld als deze een gedragsprobleem heeft. In de meeste gevallen zijn er andere redenen in het spel, zoals ziekte, overlijden, echtscheiding of verhuizing naar het buitenland van het baasje of een allergie van een kind. Wanneer iemands werkomstandigheden veranderen, kan het gebeuren dat een hond ineens veel langer alleen thuis moet zijn. Niet alle honden kunnen daar goed tegen. Veel hondeneigenaren gunnen hun hond dan een beter leven bij iemand die wel tijd voor hem heeft.

Er zijn een aantal mogelijkheden om een hond te laten herplaatsen of een hond aan te schaffen die voor herplaatsing in aanmerking komt:

Via de rasvereniging

Wanneer je je labrador wilt laten herplaatsen of wanneer je op zoek bent naar een labrador die herplaatst moet worden, kun je contact opnemen met de Nederlandse Labrador Vereniging. Labradors die voor herplaatsing in aanmerking komen, moeten in het bezit zijn van een officiële stamboom. De NLV speelt bij de herplaatsing slechts een informerende rol. Men probeert zo goed mogelijk te onderzoeken of hond en nieuwe baas bij elkaar passen, maar uiteindelijk beslist de eigenaar. Aan de bemiddeling is een klein bedrag aan kosten verbonden. Zie voor meer informatie de website van de NLV (www.nlv.nu). De eigenaar en de potentiële koper kunnen gebruikmaken van het speciale overdrachtscontract van de NLV, waarin zij een proefperiode, een prijs, de aansprakelijkheid en de datum van overdracht kunnen vastleggen.

Wordt een hond herplaatst om gedragsproblemen, dan dient de hond eerst te worden onderzocht door een gedragstherapeut van de Vereniging van Gedragstherapeuten voor Honden, Alpha, voordat de hond voor herplaatsing in aanmerking komt. De kosten van dit gedragsonderzoek komen voor rekening van de eigenaar

Via het asiel

Een eigenaar die afstand wil doen van zijn labrador kan hem naar het dierenasiel brengen. Het dierenasiel kan echter ook bemiddelen tussen de eigenaar en potentiële kopers, als de eigenaar het een naar idee vindt dat zijn hond tussen de vele andere honden in het asiel komt te zitten. De hond blijft dan zo lang bij de eigenaar tot er een geschikte koper is gevonden.

Zoals eerder gezegd in het hoofdstuk Aanschaf, is het idee dat asiels slechts vergaarbakken zijn van honden met gedragsproblemen geheel misplaatst. Er verblijven heel veel honden waar helemaal niets mis mee is en die om uiteenlopende redenen door hun baas naar het asiel zijn gebracht. In de asiels is men meestal goed op de hoogte van de achtergrond en het karakter van de hond. Je kunt een asielhond desgewenst een proefperiode meekrijgen. Als hond en baas toch niet zo’n goede match blijken te zijn, mag de hond weer worden teruggebracht naar het asiel en krijg je je geld terug.

In tegenstelling tot de eigenaar die zijn hond laat herplaatsen via de NLV, krijgt de eigenaar die zijn hond naar het asiel brengt geen geld voor het dier. Bij aanmelding moet de eigenaar zelfs een klein bedrag betalen (meestal rond € 50,–), ook wel de “afstandskosten” genoemd. Het bedrag dat voor de hond wordt gevraagd aan de nieuwe eigenaar verschilt per asiel, maar ligt meestal tussen de € 100 en € 150. Dit geld wordt gebruikt om de kosten te dekken die het asiel maakt.

Via het asiel kun je dus voor een redelijke prijs een labrador aanschaffen. Je zult echter geen stamboom meekrijgen. De stamboom van een hond moet worden teruggestuurd naar de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied, zodra de hond wordt aangemeld bij een asiel. De maatregel dient ter bescherming van de hond. Het zou namelijk zo maar kunnen, dat een hond met stamboom voor een koopje wordt aangeschaft om er vervolgens mee te gaan fokken en veel geld te verdienen met de verkoop van de pups. De asiels zijn van mening dat zij niet aan dit soort praktijken moeten meewerken.

Via advertenties in de krant of via het internet

Als een eigenaar afstand wil doen van een hond, kan hij of zij hem via een advertentie in de krant of via internet te koop aanbieden. Of dit de meest geschikte manier is om een dier om wie je geeft te verkopen, valt te betwijfelen. Natuurlijk heeft niet iedere potentiële koper slechte bedoelingen met de hond, maar wellicht is het verstandiger gebruik te maken van de (mensen)kennis en kunde van de rasvereniging of het dierenasiel bij het zoeken naar een nieuwe baas. Omgekeerd geldt ook dat bij aankoop van een labrador via een advertentie in de krant of via internet voorzichtigheid geboden is. Probeer de reden te achterhalen waarom mensen afstand willen doen van hun hond.

Via het Koninklijk Nederlands Geleidehonden Fonds (KNGF)

Het KNGF bemiddelt bij de herplaatsing van labradors die om verschillende redenen niet (meer) als geleidehond kunnen worden ingezet. Het zijn vrijwel altijd lieve, goed opgevoede honden. De jonge labradors die herplaatst worden, voldoen meestal net niet aan de strenge eisen waaraan een geleidehond moet voldoen, de oudere labradors gaan vaak gewoon “met pensioen”. Als je in aanmerking wilt komen voor een te herplaatsen labrador van het KNGF, kun je je bij hen op de wachtlijst laten zetten.

Blog

Recente artikelen